Pl Studia w Niemczech

Z Study in Dresden

Niemcy – Kraj w sercu Europy

Myśleli już Państwo o tym, żeby studiować w sercu Europy? Jeśli tak, to jest to właściwy adres, pod którym znajdą Państwo niezbędne informacje, pomocne w zaplanowaniu studiów w Niemczech.

Republika Federalna Niemiec jest demokratyczno-parlamentarnym krajem związkowym,składającym się z 16 krajów związkowych (tzw.„landów”). Niemcy są bardzo gęsto zaludnionym krajem: liczą w sumie 82,5 milionów mieszkańców, zamieszkujących powierzchnię 357.031 kilometrów kwadratowych. 66% wszystkich Niemców jest chrześcijanami (katolikami i ewangelikami), 3% mieszkańców Niemiec stanowią muzułmanie, 0,1% żydzi.

Krajobraz Niemiec jest bardzo zróżnicowany; można tu spotkać zarówno tereny równinne, góry średniej wysokości, aż po tereny wysokogórskie na południu kraju (Alpy), Morze Północne i Bałtyckie.Poszczególnym porom roku towarzyszy przeważnie łagodny, umiarkowany klimat, sprzyjający obecności bogatej i zróżnicowanej flory i fauny. Niemcy znajdują się w środkowoeuropejskiej strefie czasu (Mitteleuropäische Zeit /MEZ), z podziałem na czas letni i zimowy.

Berlin jest stolicą Niemiec, siedzibą parlamentu i rządu. Ze swoimi ponad 3 milionami mieszkańców (3,39 mln.), z czego 13,3% to obcokrajowcy Berlin jest żywym miastem nauki i kultury. Życie kulturalne jest tu atrakcyjne, bogate i bardzo zróżnicowane. Atrakcyjna oferta w dziedzinie teatru, muzyki, sztuk pięknych i literatury jest w stanie zaspokoić wszelkie życzenia miłośników kultury i sztuki. Do 18 berlińskich szkół wyższych uczęszcza 140.000 studentów.

Niemcy mają do zaoferowania niezliczone atrakcje turystyczne oraz regiony, które czynią pobyt w tym kraju atrakcyjnym i interesującym. Bez ograniczeń można oddać się odkrywaniu poszczególnych regionów rowerem, pociągiem, statkiem czy samochodem, w zależności od życzeń i indywidualnych preferencji.

Rozbudowana infrastruktura i sieć połączeń komunikacyjnych umożliwi Państwu dotarcie do wybranego celu. Niedrogie noclegi znajdą Państwo w 554 niemieckich schroniskach młodzieżowych, mając przy okazji możliwość nawiązania kontaktu z rówieśnikami oraz zdobycia wielu ciekawych interkulturalnych doświadczeń.


System Szkolnictwa Wyższego w Niemczech

Niemieckie Szkolnictwo Wyższe jest bardzo zróżnicowane. Różnorodność ta jest wynikiem budowanej od setek lat tradycji szkolnictwa wyższego, związanej także z rozwojem nauki i badań naukowych. Niemiecki System Szkolnictwa Wyższego dzieli się na Szkoły Wyższe, Wyższe Szkoły Zawodowe i Wyższe Szkoły Artystyczne. W Niemczech znajduje się obecnie 350 Szkół Wyższych, do których uczęszczają 2 miliony studentów. Bardzo zróżnicowana oferta studiów umożliwia każdemu studentowi realizację indywidualnych planów oraz znalezienie miejsca na jednej z niemieckich uczelni.

Rok akademicki dzieli się na 2 semestry: letni i zimowy. Marzec i wrzesień są najczęściej miesiącami wolnymi od zajęć, na niektórych wydziałach odbywają się w tym czasie egzaminy.

W Niemczech za sprawy związane z wykształceniem odpowiadają poszczególne landy czyli kraje związkowe. Oznacza to, że poszczególne kraje związkowe w znacznym stopniu same kształtują swoją politykę edukacyjną, podejmując w dużej mierze samodzielne decyzje w tym zakresie.

Ten fakt tłumaczy także toczącą się obecnie w Niemczech debatę na temat wprowadzenia opłat za studia. Obecnie nie ma obowiązku uiszczania opłat za podjęcie pierwszych studiów w niemieckich szkołach wyższych, jednak niektóre z landów planują ich wprowadzenie od 2006 roku. Taka opłata miałaby wynosić około 500 euro za semestr. W Nadrenii Północnej-Westfalii i Dolnej Saksonii wprowadzenie opłat za studia zostało już postanowione, podczas gdy na terenie Saksonii nauka na pierwszych podejmowanych studiach ma pozostać bezpłatna.

Drodzy przyszli i obecni studenci, widzicie więc, że najlepiej jest zasięgnąć niezbędnych informacji na temat studiów w danym kraju związkowym, w zależności od tego, gdzie Państwo swoje studia planują. Aby ułatwić Państwu orientację w zakresie opłat za studia w poszczególnych krajach związkowych, przygotowaliśmy następujące zestawienie.


Warunki ramowe określające możliwości podjęcia studiów w Niemczech

Koszta studiów w Niemczech ponoszą z reguły w znacznej mierze studiujący. Wysokość tych kosztów jest szacowana na terenie Niemiec przeciętnie na około 640 euro miesięcznie, przy czym leży ona w nowych landach (na wschodzie Niemiec) poniżej przeciętnych kosztów wyliczonych dla Niemiec.

Liczni studenci podejmują drobne prace w celu finansowania swoich studiów. Innymi możliwościami w tym zakresie są: federalna ustawa stypendialna (Bundesausbildungsförderungsgesetz) nazywana w skrócie BaföG lub stypendia, o które mogą się ubiegać studiujący. Obcokrajowcy mogą ubiegać się o stypendia Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej DAAD (Deutscher Akademischer Austausch Dienst) oraz stypendia poszczególnych szkół wyższych, o które należy wnioskować z sześciomiesięcznym wyprzedzeniem.

Do wydatków, które należy zaplanować na początku każdego semestru należy opłata semestralna, która jest warunkiem uzyskania immatrykulacji w szkołach wyższych na terenie Niemiec. Wysokość tej opłaty jest różna w poszczególnych szkołach wyższych, np. w Wyższej Szkole Zawodowej w Karlsruhe wynosi ona 51 euro, natomiast na Uniwersytecie w Getyndze 90 euro.

W opłacie semestralnej zawarta jest często opłata za bilet semestralny, obowiązujący na terenie miejsca studiów (czasem także okolic) dla różnych środków komunikacji miejskiej.

Środki z tej opłaty wspierają także serwis studentenwerku (instytucji zajmującej się szeroko pojętymi sprawami studenckimi) oraz rad studenckich. Studentenwerk Dresden (instytucja zajmująca się sprawami studenckimi w Dreźnie, oferująca szerokie usługi związane z socjalnymi, finansowymi, kulturalnymi i innymi aspektami studiowania) przeznacza cześć tych środków na dofinansowanie posiłków na studenckich stołówkach, a także na cele kuturalne i socjalne. Dodatkowe informacje na temat finansowania oraz kosztów studiów na terenie Niemiec mogą Państwo uzyskać w poszczególnych instytucjach d.s studenckich czyli studentenwerkach.

Obok wyboru szkoły wyższej i kierunku studiów istotna może być dla Państwa także wiedza o tym, gdzie mogą Państwo szukać wsparcia podczas poszukiwania mieszkania, niedrogich możliwości stołowania się, czy podczas rozwiązywania problemów osobistych. Także w tym przypadku pomocne okażą sie Państwu studentenwerki w ramach serwisu studenckiego (Service rund ums Studium). Do poszczególnych punktów tego serwisu należy mieszkanie, finansowanie oraz wyżywienie, do zadań studentenerków należą ponadto konsultacje i udzielanie porad oraz wspieranie kultury (np. kulturalnych projektów studenckich).

Centralną organizacją zrzeszajacą wszystkie 61 studentenwerki jest stowarzyszenie Niemiecka Organizacja d.s Studenckich (das Deutsche Studentenwerk e.V. ), które reprezentuje interesy poszczególnych studentenwerków na poziomie krajowym. Poszczególne studentenwerki działają w różnych miejscowościach i regionach, na których terenie znajdują się szkoły wyższe, obejmując opieką uczęszczjących do nich studentów.


Republika Saksonii – miejsce tradycji, innowacji i nauki

Decydując się na studia w Republice Saksonii, dokonują Państwo dobrego wyboru pod wieloma względami. Saksonia graniczy z Polską, Republiką Czeską i krajami związkowymi: Bawarią, Turyngią, Saksonią-Anhalt i Brandenburgią. Na obszarze 18.414,82 km² zamieszkuje w Saksonii 4,3 miliona mieszkanców.

Kultura, nauka i gospodarka kształtowały i nadal kształtują ten region. Republikę Saksonii cechuje jedyny w swoim rodzaju krajobraz kulturalny, który niezwykle atrakcyjnie wpisuje się w grę przemian odbywających się na obszarze tradycji i innowacji.

W trakcie ubiegłych stuleci Saksonia rozwinęła się do poziomu jednego z najgęściej zaludnionych kulturalnych regionów Niemiec. Centralną rolę odgrywają tu także nauka oraz badania naukowe. Obok uniwersytetów, szkół wyższych i akademii zawodowej znajduje się na terenie Saksonii także wiele pozauniwersyteckich instytucji badawczo-naukowych, jak np. Gottfried-Wilhelm-Leibnitz-Gemeinschaft (Wspólnota Gottfrieda-Wilhelma-Leibnitza), Fraunhofer- i Max-Planck-Gesellschaft (Towarzystwo Frauenhofera oraz Towarzystwo Maxa Plancka).

Saksonia jest jednym z najbardziej sprawnie i wydajnie działających miejsc naukowo-badawczych na terenie Niemiec. Do najważniejszych dziedzin badawczych należą mikroelektronika i nanotechnologia, budownictwo maszyn i pojazdów, materiałoznastwo, biotechnologia, neurolgia, technika medyczna i badania środowiska naturalnego. Określenia takie jak „Silicon Saxony“ (Silikon Saksonia) i „Bio Saxony“ ( Bio-Saksonia) stały się międzyczasie znakami firmowymi regionu Saksonii.

W Saksonii mają swoją siedzibę przedsiębiorstwa takie jak: producenci marek samochodów BMW, VW (Volkswagen) i Porsze, producenci mikroprocesorów AMD oraz czipów Infineon, którzy oferują perspektywy rozwoju studentom podczas studiów oraz po ich ukończeniu. Dzięki współpracy między saksońskim przemysłem i saksońskimi uczelniami wzrasta liczba innowacji w poszczególnych gałęziach przemysłowych.

Wiodącą pozycję w dziedzinie technologii współokreśla więc sprawne i wydajne saksońskie szkolnictwo wyższe oraz instytucje badawczo-naukowe z ich wykwalifikowaną kadrą. Transfer technologii pomiędzy szkolnictwem wyższym i gospodarką należy do głównych zalet studiowania w Saksonii.

Saksonia jest wartym poznania i zamieszkania krajem związkowym z bogatym życiem kulturalnym. Dla krajobrazu Saksonii charakterystyczne są zarówno tereny równinne, jak i tereny pagórkowate oraz góry średniej wysokości.

Góry Kruszcowe/ Rudawy (Erzgebirge), Szwajcaria Saksońska i Saksoński Vogtland są warte odwiedzenia o każdej porze roku. Obok wędrówek i wycieczek rowerowych na rozległych terenach mogą Państwo także uprawiać wspinaczkę w jednym z najpiękniejszych Narodowych Parków Niemiec – Parku Szwajcarii Saksońskiej. Pełne uroku są także grody i zamki, perfekcyjnie wkomponowujące się w krajobraz.

Saksonia przeżywała w historii burzliwe czasy. Powstanie Republiki Saksońskiej datuje się na rok 1918, w którym uległo rozwiązaniu Królestwo Saksonii. Republika Saksońska istniała w niezmiennej formie do 1945 roku, kiedy to stała się częścią radzieckiej strefy okupacyjnej. W czasach Niemieckiej Republiki Demokratycznej (DDR) Republika Saksońska nie została zachowana w dawnej formie, lecz podzielona na okręgi (powiaty) i rejony. Po rozwiązaniu Niemieckiej Republiki Demokratycznej (DDR) ponownie utworzono Republikę Saksońską jako kraj związkowy.

Językiem urzędowym jest naturalnie język niemiecki, choć podobnie jak w każdym regionie Niemiec i tu spotkać się można z dużym zróżnicowaniem dialektów. W Saksonii używany jest w różnym stopniu dialekt saksoński. Na terenie Łużyc około 60.000 Serbów posługuje się językiem serbskim, należącym do grupy języków zachodniosłowiańskich.

W Saksonii mają swoje przedstawicielstwa kościoły wszystkich dużych grup wyznaniowych, przy czym kościół ewangelicko-luterański liczy sobie znacznie więcej członków niż kościół rzymsko-katolicki. Ponadto istnieją tu niezależne od państwa tzw. chrześcijańskie „kościoły wolne” (Freikirchen) oraz żydowskie i muzułmanskie zrzeszenia wiernych.

Droga do Saksonii- w charakterze turysty, studenta czy naukowca- opłaca się w każdym przypadku. Już teraz Saksonia liczy sobie nie bez powodu 100.000 studentów. Do saksońskich miast, w których można podjąć studia, należą: Drezno (Dresden), Lipsk (Leipzig), Chemnitz, Zwickau, Freiberg, Mittweida, Zittau (Żytawa) i Görlitz (Zgorzelec).

Tradycja łączy się tu organicznie z tym co nowe i nowoczesne. Generacje naukowców, techników, inżynierów, humanistów, lekarzy i artystów przyczyniły się do ugruntowania uznanej na całym świecie dobrej reputacji saksońskich uniwersytetów i szkół wyższych.

Repubilka Saksońska stwarza i rozwija odpowiednie warunki, umożliwiające wysoką jakość studiowania. Ten wysoki poziom zapewnia bogata i zróżnicowana oferta kierunków studiów, nowoczesne obszary badań naukowych, zorientowane na praktykę wykształcenie, krótki czas studiowania oraz dobra opieka szczególnie w dziedzinie nauk przyrodniczych i inżynierii.

Studentenwerk Dresden posiada bogatą oferte usług w zakresie różnych aspektów studiowania dla siedmiu Szkół Wyższych w Dreźnie i dwóch w Zittau/Görlitz, podobnie jak pozostałe trzy Studentenwerki w Lipsku (Leipzig), Chemnitz/Zwickau i Freiberg/Mittweida troszczą się o studentów uczęszczających do szkół wyższych na ich terenie. Fakt ten umacnia wielu studentów w decyzji podjęcia studiów właśnie na terenie Saksonii.

 
Tę stronę ostatnio edytowano 11 sty 2006, 10:08.