Pl Studia w Niemczech

Aus Study in Dresden

Niemcy – Kraj w sercu Europy

Myśleli już Państwo o tym, żeby studiować w sercu Europy? Jeśli tak, to jest to właściwy adres, pod którym znajdą Państwo niezbędne informacje, pomocne w zaplanowaniu studiów w Niemczech.

Republika Federalna Niemiec jest demokratyczno-parlamentarnym krajem związkowym,składającym się z 16 krajów związkowych (tzw.„landów”). Niemcy są bardzo gęsto zaludnionym krajem: liczą w sumie 82,5 milionów mieszkańców, zamieszkujących powierzchnię 357.031 kilometrów kwadratowych. 66% wszystkich Niemców jest chrześcijanami (katolikami i ewangelikami), 3% mieszkańców Niemiec stanowią muzułmanie, 0,1% żydzi.

Krajobraz Niemiec jest bardzo zróżnicowany; można tu spotkać zarówno tereny równinne, góry średniej wysokości, aż po tereny wysokogórskie na południu kraju (Alpy), Morze Północne i Bałtyckie.Poszczególnym porom roku towarzyszy przeważnie łagodny, umiarkowany klimat, sprzyjający obecności bogatej i zróżnicowanej flory i fauny. Niemcy znajdują się w środkowoeuropejskiej strefie czasu (Mitteleuropäische Zeit /MEZ), z podziałem na czas letni i zimowy.

Berlin jest stolicą Niemiec, siedzibą parlamentu i rządu. Ze swoimi ponad 3 milionami mieszkańców (3,39 mln.), z czego 13,3% to obcokrajowcy Berlin jest żywym miastem nauki i kultury. Życie kulturalne jest tu atrakcyjne, bogate i bardzo zróżnicowane. Atrakcyjna oferta w dziedzinie teatru, muzyki, sztuk pięknych i literatury jest w stanie zaspokoić wszelkie życzenia miłośników kultury i sztuki. Do 18 berlińskich szkół wyższych uczęszcza 140.000 studentów.

Niemcy mają do zaoferowania niezliczone atrakcje turystyczne oraz regiony, które czynią pobyt w tym kraju atrakcyjnym i interesującym. Bez ograniczeń można oddać się odkrywaniu poszczególnych regionów rowerem, pociągiem, statkiem czy samochodem, w zależności od życzeń i indywidualnych preferencji.

Rozbudowana infrastruktura i sieć połączeń komunikacyjnych umożliwi Państwu dotarcie do wybranego celu. Niedrogie noclegi znajdą Państwo w 554 niemieckich schroniskach młodzieżowych, mając przy okazji możliwość nawiązania kontaktu z rówieśnikami oraz zdobycia wielu ciekawych interkulturalnych doświadczeń.


System Szkolnictwa Wyższego w Niemczech

Niemieckie Szkolnictwo Wyższe jest bardzo zróżnicowane. Różnorodność ta jest wynikiem budowanej od setek lat tradycji szkolnictwa wyższego, związanej także z rozwojem nauki i badań naukowych. Niemiecki System Szkolnictwa Wyższego dzieli się na Szkoły Wyższe, Wyższe Szkoły Zawodowe i Wyższe Szkoły Artystyczne. W Niemczech znajduje się obecnie 350 Szkół Wyższych, do których uczęszczają 2 miliony studentów. Bardzo zróżnicowana oferta studiów umożliwia każdemu studentowi realizację indywidualnych planów oraz znalezienie miejsca na jednej z niemieckich uczelni.

Rok akademicki dzieli się na 2 semestry: letni i zimowy. Marzec i wrzesień są najczęściej miesiącami wolnymi od zajęć, na niektórych wydziałach odbywają się w tym czasie egzaminy.

W Niemczech za sprawy związane z wykształceniem odpowiadają poszczególne landy czyli kraje związkowe. Oznacza to, że poszczególne kraje związkowe w znacznym stopniu same kształtują swoją politykę edukacyjną, podejmując w dużej mierze samodzielne decyzje w tym zakresie.

Ten fakt tłumaczy także toczącą się obecnie w Niemczech debatę na temat wprowadzenia opłat za studia. Obecnie nie ma obowiązku uiszczania opłat za podjęcie pierwszych studiów w niemieckich szkołach wyższych, jednak niektóre z landów planują ich wprowadzenie od 2006 roku. Taka opłata miałaby wynosić około 500 euro za semestr. W Nadrenii Północnej-Westfalii i Dolnej Saksonii wprowadzenie opłat za studia zostało już postanowione, podczas gdy na terenie Saksonii nauka na pierwszych podejmowanych studiach ma pozostać bezpłatna.

Drodzy przyszli i obecni studenci, widzicie więc, że najlepiej jest zasięgnąć niezbędnych informacji na temat studiów w danym kraju związkowym, w zależności od tego, gdzie Państwo swoje studia planują. Aby ułatwić Państwu orientację w zakresie opłat za studia w poszczególnych krajach związkowych, przygotowaliśmy następujące zestawienie.


Warunki ramowe określające możliwości podjęcia studiów w Niemczech

Koszta studiów w Niemczech ponoszą z reguły w znacznej mierze studiujący. Wysokość tych kosztów jest szacowana na terenie Niemiec przeciętnie na około 640 euro miesięcznie, przy czym leży ona w nowych landach (na wschodzie Niemiec) poniżej przeciętnych kosztów wyliczonych dla Niemiec.

Liczni studenci podejmują drobne prace w celu finansowania swoich studiów. Innymi możliwościami w tym zakresie są: federalna ustawa stypendialna (Bundesausbildungsförderungsgesetz) nazywana w skrócie BaföG lub stypendia, o które mogą się ubiegać studiujący. Obcokrajowcy mogą ubiegać się o stypendia Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej DAAD (Deutscher Akademischer Austausch Dienst) oraz stypendia poszczególnych szkół wyższych, o które należy wnioskować z sześciomiesięcznym wyprzedzeniem.

Do wydatków, które należy zaplanować na początku każdego semestru należy opłata semestralna, która jest warunkiem uzyskania immatrykulacji w szkołach wyższych na terenie Niemiec. Wysokość tej opłaty jest różna w poszczególnych szkołach wyższych, np. w Wyższej Szkole Zawodowej w Karlsruhe wynosi ona 51 euro, natomiast na Uniwersytecie w Getyndze 90 euro.

W opłacie semestralnej zawarta jest często opłata za bilet semestralny, obowiązujący na terenie miejsca studiów (czasem także okolic) dla różnych środków komunikacji miejskiej.

Środki z tej opłaty wspierają także serwis studentenwerku (instytucji zajmującej się szeroko pojętymi sprawami studenckimi) oraz rad studenckich. Studentenwerk Dresden (instytucja zajmująca się sprawami studenckimi w Dreźnie, oferująca szerokie usługi związane z socjalnymi, finansowymi, kulturalnymi i innymi aspektami studiowania) przeznacza cześć tych środków na dofinansowanie posiłków na studenckich stołówkach, a także na cele kuturalne i socjalne. Dodatkowe informacje na temat finansowania oraz kosztów studiów na terenie Niemiec mogą Państwo uzyskać w poszczególnych instytucjach d.s studenckich czyli studentenwerkach.

Obok wyboru szkoły wyższej i kierunku studiów istotna może być dla Państwa także wiedza o tym, gdzie mogą Państwo szukać wsparcia podczas poszukiwania mieszkania, niedrogich możliwości stołowania się, czy podczas rozwiązywania problemów osobistych. Także w tym przypadku pomocne okażą sie Państwu studentenwerki w ramach serwisu studenckiego (Service rund ums Studium). Do poszczególnych punktów tego serwisu należy mieszkanie, finansowanie oraz wyżywienie, do zadań studentenerków należą ponadto konsultacje i udzielanie porad oraz wspieranie kultury (np. kulturalnych projektów studenckich).

Centralną organizacją zrzeszajacą wszystkie 61 studentenwerki jest stowarzyszenie Niemiecka Organizacja d.s Studenckich ([das http://www.studentenwerk.de/ Deutsche Studentenwerk e.V.]), które reprezentuje interesy poszczególnych studentenwerków na poziomie krajowym. Poszczególne studentenwerki działają w różnych miejscowościach i regionach, na których terenie znajdują się szkoły wyższe, obejmując opieką uczęszczjących do nich studentów.


Republika Saksonii – miejsce tradycji, innowacji i nauki

Decydując się na studia w Republice Saksonii, dokonują Państwo dobrego wyboru pod wieloma względami. Saksonia graniczy z Polską, Republiką Czeską i krajami związkowymi: Bawarią, Turyngią, Saksonią-Anhalt i Brandenburgią. Na obszarze 18.414,82 km² zamieszkuje w Saksonii 4,3 miliona mieszkanców.

Kultura, nauka i gospodarka kształtowały i nadal kształtują ten region. Republikę Saksonii cechuje jedyny w swoim rodzaju krajobraz kulturalny, który niezwykle atrakcyjnie wpisuje się w grę przemian odbywających się na obszarze tradycji i innowacji.

W trakcie ubiegłych stuleci Saksonia rozwinęła się do poziomu jednego z najgęściej zaludnionych kulturalnych regionów Niemiec. Centralną rolę odgrywają tu także nauka oraz badania naukowe. Obok uniwersytetów, szkół wyższych i akademii zawodowej znajduje się na terenie Saksonii także wiele pozauniwersyteckich instytucji badawczo-naukowych, jak np. Gottfried-Wilhelm-Leibnitz-Gemeinschaft (Wspólnota Gottfrieda-Wilhelma-Leibnitza), Fraunhofer- i Max-Planck-Gesellschaft (Towarzystwo Frauenhofera oraz Towarzystwo Maxa Plancka).

Saksonia jest jednym z najbardziej sprawnie i wydajnie działających miejsc naukowo-badawczych na terenie Niemiec. Do najważniejszych dziedzin badawczych należą mikroelektronika i nanotechnologia, budownictwo maszyn i pojazdów, materiałoznastwo, biotechnologia, neurolgia, technika medyczna i badania środowiska naturalnego. Określenia takie jak „Silicon Saxony“ (Silikon Saksonia) i „Bio Saxony“ ( Bio-Saksonia) stały się międzyczasie znakami firmowymi regionu Saksonii.

W Saksonii mają swoją siedzibę przedsiębiorstwa takie jak: producenci marek samochodów BMW, VW (Volkswagen) i Porsze, producenci mikroprocesorów AMD oraz czipów Infineon, którzy oferują perspektywy rozwoju studentom podczas studiów oraz po ich ukończeniu. Dzięki współpracy między saksońskim przemysłem i saksońskimi uczelniami wzrasta liczba innowacji w poszczególnych gałęziach przemysłowych.

Wiodącą pozycję w dziedzinie technologii współokreśla więc sprawne i wydajne saksońskie szkolnictwo wyższe oraz instytucje badawczo-naukowe z ich wykwalifikowaną kadrą. Transfer technologii pomiędzy szkolnictwem wyższym i gospodarką należy do głównych zalet studiowania w Saksonii.

Saksonia jest wartym poznania i zamieszkania krajem związkowym z bogatym życiem kulturalnym. Dla krajobrazu Saksonii charakterystyczne są zarówno tereny równinne, jak i tereny pagórkowate oraz góry średniej wysokości.

Góry Kruszcowe/ Rudawy (Erzgebirge), Szwajcaria Saksońska i Saksoński Vogtland są warte odwiedzenia o każdej porze roku. Obok wędrówek i wycieczek rowerowych na rozległych terenach mogą Państwo także uprawiać wspinaczkę w jednym z najpiękniejszych Narodowych Parków Niemiec – Parku Szwajcarii Saksońskiej. Pełne uroku są także grody i zamki, perfekcyjnie wkomponowujące się w krajobraz.

Saksonia przeżywała w historii burzliwe czasy. Powstanie Republiki Saksońskiej datuje się na rok 1918, w którym uległo rozwiązaniu Królestwo Saksonii. Republika Saksońska istniała w niezmiennej formie do 1945 roku, kiedy to stała się częścią radzieckiej strefy okupacyjnej. W czasach Niemieckiej Republiki Demokratycznej (DDR) Republika Saksońska nie została zachowana w dawnej formie, lecz podzielona na okręgi (powiaty) i rejony. Po rozwiązaniu Niemieckiej Republiki Demokratycznej (DDR) ponownie utworzono Republikę Saksońską jako kraj związkowy.

Językiem urzędowym jest naturalnie język niemiecki, choć podobnie jak w każdym regionie Niemiec i tu spotkać się można z dużym zróżnicowaniem dialektów. W Saksonii używany jest w różnym stopniu dialekt saksoński. Na terenie Łużyc około 60.000 Serbów posługuje się językiem serbskim, należącym do grupy języków zachodniosłowiańskich.

W Saksonii mają swoje przedstawicielstwa kościoły wszystkich dużych grup wyznaniowych, przy czym kościół ewangelicko-luterański liczy sobie znacznie więcej członków niż kościół rzymsko-katolicki. Ponadto istnieją tu niezależne od państwa tzw. chrześcijańskie „kościoły wolne” (Freikirchen) oraz żydowskie i muzułmanskie zrzeszenia wiernych.

Droga do Saksonii- w charakterze turysty, studenta czy naukowca- opłaca się w każdym przypadku. Już teraz Saksonia liczy sobie nie bez powodu 100.000 studentów. Do saksońskich miast, w których można podjąć studia, należą: Drezno (Dresden), Lipsk (Leipzig), Chemnitz, Zwickau, Freiberg, Mittweida, Zittau (Żytawa) i Görlitz (Zgorzelec).

Tradycja łączy się tu organicznie z tym co nowe i nowoczesne. Generacje naukowców, techników, inżynierów, humanistów, lekarzy i artystów przyczyniły się do ugruntowania uznanej na całym świecie dobrej reputacji saksońskich uniwersytetów i szkół wyższych.

Repubilka Saksońska stwarza i rozwija odpowiednie warunki, umożliwiające wysoką jakość studiowania. Ten wysoki poziom zapewnia bogata i zróżnicowana oferta kierunków studiów, nowoczesne obszary badań naukowych, zorientowane na praktykę wykształcenie, krótki czas studiowania oraz dobra opieka szczególnie w dziedzinie nauk przyrodniczych i inżynierii.

Studentenwerk Dresden posiada bogatą oferte usług w zakresie różnych aspektów studiowania dla siedmiu Szkół Wyższych w Dreźnie i dwóch w Zittau/Görlitz, podobnie jak pozostałe trzy Studentenwerki w Lipsku (Leipzig), Chemnitz/Zwickau i Freiberg/Mittweida troszczą się o studentów uczęszczających do szkół wyższych na ich terenie. Fakt ten umacnia wielu studentów w decyzji podjęcia studiów właśnie na terenie Saksonii.