Pl Studencki dzień powszedni w Dreźnie

Aus Study in Dresden

Version vom 14. Mai 2006, 16:19 Uhr von Surwillo (Diskussion | Beiträge) (Pracownie komputerowe (PC-Pools))

Oferty w zakresie kształcenia się i spędzania wolnego czasu

Serdecznie zapraszamy do poznania atrakcyjnego i bogatego życia studenckiego w Dreźnie! W poniższym tekście znajdą Państwo wiele pomocnych wskazówek odnośnie organizacji dnia powszedniego, możliwości kształcenia i dokształcania się, korzystania z bibliotek, możliwości podejmowania pracy dorywczej oraz interesującego spędzania czasu wolnego z głównymi atrakcjami kulturalnymi i sportowymi.


Szkoły językowe

Po przybyciu do Drezna i załatwieniu wszelkich formalności związanych ze studiami oraz pobytem w Dreźnie z pewnością bedą Państwo zainteresowani pogłębieniem swoich umiejętności językowych. W tym celu polecić można kursy organizowane przez Drezdeńskie Szkoły Językowe. Podczas takich kursów, dopasowanych do Państwa poziomu językowego, odbywających się w niewielkich grupach oraz prowadzonych przez wykwalifikowanych niemieckich nauczycieli, mają Państwo szansę osiągnięcia optymalnych wyników. Stosowanie sprawdzonych klasycznych i alternatywnych metod nauczania oraz nowoczesnych materiałów do nauki języków obcych zapewni Państwu naukę w odpowiedniej i sprzyjającej atmosferze. W Państwa samodzielnej nauce i przygotowaniach do kursów będą pomocne dobre wzposażenie w materiały medialne do nauki języka oraz profesjonalne wprowadzenie do korzystania z mediateki. Nauka na kursach w szkołach językowych jest odpłatna. Rezerwacja miejsca na określonym kursie jest możliwa cały czas za pośrednictwem stron internetowych. Polecamy zasięgnięcie informacji na temat ofert kursów poszczególnych szkół językowych.

Biblioteki/ Centra kopiowania (Copy shops)/ Pracownie komputerowe (PC-Pools)

Biblioteki

Literatura fachowa związana z obranym kierunkiem studiów jest najważniejszym środkiem pomocniczym każdego studenta, dlatego odwiedzanie bilbliotek z literaturą fachową jest elementarną częścią studiów. Pierwszą biblioteką, którą odwiedza każdy student po imatrykulacji jest Saksońska Biblioteka Uniwersytecka (Sächsische Landesbibliothek- Staats- und Universitätsbibliothek/ SLUB), mieszcząca się w nowym budynku na ulicy Zellescher Weg 18 o ciekawym futurystycznym wyglądzie. Cechą szczególną biblioteki jest jej położenie pod ziemią. Na trzech podziemnych poziomach znajdą Państwo zbiory książkowe, czytelnię i pomieszczenia pracownicze. Dzięki takiej innowacyjnej koncepcji budowy mogły zostać wygospodarowane wolne obszary na zewnątrz budynku, zaplanowane przez architektów krajobrazu. W ten sposób koncepcja budynku SLUB umożliwia Państwu skoncentrowaną pracę w jego środku oraz „kreatywne przerwy” na zielonych terenach poza jego obrębem. Możliwość posilenia się podczas przerwy małymi daniami, przekąskami i napojami oferuje Bib-Lounge, kawiarnia Studentenwerku. W celu podkreślenia centralnego znaczenia książek prezentowane są rarytasy zbiorów książkowych biblioteki w należącym do niej muzeum. Wsród zbiorów tych podziwiać można m.in. rękopisy kultury Majów, szkice Albrechta Dürera oraz rękopisy Jana Sebastiana Bacha, Antonio Vivaldiego, Ryszarda Wagnera i innych znanych osobistości.

W bibliotece znajdą Państwo literaturę fachową z różnych dziedzin, jak również encyklopedie, czasopisma i inne źródła wiedzy. Ponadto znajdą Państwo w SLUB Niemiecką Fototekę, różnorodne zbiory, zbiory materiałów do nauczania oraz sekcję z mediami audiowizualnymi.

Obiekt ten umożliwia jego użytkownikom nowoczesne techniki pracy, np. dzięki stanowiskom komputerowym, dostępowi do internetu i fachowych baz danych oraz dzięki ofercie Carrells (kabiny do nauki i pracy). Podstawowym środkiem pomocniczym do poszukiwania literatury jest Web-OPAC (katalog online znajdujących się w bibliotece zbiorów).

Obok docelowych poszukiwań literatury fachowej mają Państwo także możliwość szukania innych źródeł i pozycji za pomocą haseł. Poszukując określonych czasopism polecamy zgłoszenie się do personelu bibiloteki w punkcie informacyjnyn lub skorzystania z odpowiednich baz danych. Oczywiście istnieją na terenie biblioteki także możliwości kopiowania i skanowania wybranych fragmentów książkowych. W celu skorzystania z tych urządzeń należy użyć karty do kopiowania AFS, którą można otrzymać w AFS-Copy-Shop w foyer biblioteki po uprzednim wpłaceniu kaucji.

Lepsze poznanie biblioteki umożliwi Państwu oferta oprowadzenia po obiekcie, która ułatwi Państwu ogólną orientację na jego terenie oraz korzystanie z poszczególnych mediów, dostarczając ciekawych wskazówek dla użytkowników biblioteki. Wprawdzie znajdą Państwo w bibliotece SLUB podstawowe materiały w zakresie poszczególnych dziedzin wiedzy, w niektórych przypadkach polecamy jednak także dalsze poszukiwanie literatury fachowej w filiach biblioteki (Zweigbibliotheken). Dotyczy to szczególnie takich dziedzin jak: inżynieria budownictwa, komunikacja lądowa, elektrotechnika, geografia i geologia, informatyka, maszynoznastwo, ekonomia, prawo, pedagogika, medycyna oraz leśnictwo. Wyższa Szkoła Techniki i Ekonomii (Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden/ FH) posiada także własną ogólnie dostępną bibliotekę.

Korzystanie z biblioteki SLUB oraz jej filii jest generalnie nieodpłatne. Warunkiem korzystania z biblioteki jest tylko uprzednie zarejestrowanie na podstawie dowodu osobistego lub legitymacji studenckiej. Za uiszczeniem rocznej opłaty możliwe jest także korzystanie z gęstej sieci Bibliotek Miejskich, w których znajdą Państwo literaturę wszystkich gatunków, media audio oraz gry.

Centra kopiowania (Copy shops)

Obok możliwości kopiowania w bibliotekach istnieje również taka możliwość na terenie kampusu uniwersyteckiego, np. w innych centrach kopiowania (Copy Shops), w których można również nabyć materiały pomocnicze oraz zbiory notatek i tekstów na poszczególne zajęcia (reader). Do ofert centr kopiowania należy ponadto drukowanie i bindowanie prac zaliczeniowych i dyplomowych. Dodatkowo mogą Państwo skorzystać z kserokopiarek ogólnodostępnych w budynkach uniwersyteckich, nie bądących częścią systemu kopiowania SLUB-u. Dlatego aby móc korzystać z tych urządzeń należy nabyć kartę do kopiowania Saxocom (Saxocom-Kopierkarte), np. w biurze serwisowym Rady Studenckiej (Studentenrat/ StuRa). Nabycie takiej karty jest możliwe i w tym przypadku po uprzednim zapłaceniu kaucji.

Pracownie komputerowe (PC-Pools)

Z pewnością korzystają Państwo często zarówno podczas nauki jak i w celach prywatnych z komputera i internetu. Jeśli zdecydują się Państwo na mieszkanie w domu studenckim do Państwa dyspozycji zostanie udostępnione szybkie łącze internetowe. Jeśli nie posiadają Państwo własnego komputera, mogą Państwo korzystać z komputerów w uniwersyteckich pracowniach komputerowych (universitätseigene PC-Pools). Pracownia komputerowa w budynku Willersbau jest otwarta dla wszystkich studentów niezależnie od kierunku studiów. Ponadto na każdym wydziale znajduje się przynależny do niego gabinet komputerowy, wyposażony w oprogramowanie i sprzęt, pomocne w kształceniu na danym kierunku. Aby móc skorzystać z tej możliwości potrzebują Państwo w zasadzie tylko legitymację studencką, nazwę użytkownika oraz hasło. Ten kod dostępu znajdą Państwo na pierwszej stronie Państwa indeksu (Studienbuch), który otrzymają Państwo wraz z potwierdzeniem imatrykulacji. W pracowni komputerowej istnieje także możliwość drukowania dokumentów. Każda pracownia komputerowa wyposażona jest w drukarkę, internet oraz niejednokrotnie skaner. W niektórych przypadkach drukowanie możliwe jest tylko wtedy, gdy są Państwo posiadaczami karty do kopiowania i drukowania Saxocom (Saxcom-Kopier- und Druckkarte).

Prace dorywcze/ Jobs

Już dla ponad połowy studiujących w Dreźnie czynności zarobkowe są nieodłączną częścią studiów. Powody podejmowania tych prac są różne, jak np. pokrywanie bieżących kosztów, finansowanie urlopu lub podróży do domu, bądź inne wydatki takie jak zakup komputera czy samochodu. Podczas zatrudniania zagranicznych studentów obowiązują szczególne warunki, z krórymi powinni się Państwo zapoznać. W tym przypadku rozróżnia się między mieszkańcami Unii Europejskiej oraz innych krajów nie należących du UE. Zróżnicowania te opierają się na podstawach prawnych (np ustawa dotycząca obcokrajowców oraz kontrakt UE) i są tym samym wiążące. Dla studentów będących mieszkańcami krajów członkowskich UE obowiązują te same reguły jak dla studentów z obywatelstwem niemieckim. Duża część studentów podejmuje tzw. drobne zajęcia zarobkowe. Jeśli wynagrodzenie za wykonywaną pracę nie przekracza miesięcznie 400 euro, są Państwo zwolnieni z opłat socjalnych oraz z podatku. Jeśli Państwa miesięczny zarobek jest wyższy niż 400 euro, lub jeśli pracują Państwo więcej niż 20 godzin tygodniowo, mają Państwo obowiązek opłacenia ubezpieczenia emerytalnego. Studenci nie pochodzący z krajów członkowskich UE mają przeważnie ograniczoną możliwość podejmowania pracy. Zgodnie z prawem mogą Państwo w tym przypadku pracować 90 pełnych lub 180 niepełnych dni w roku kalendarzowym. Ta ustawa obowiązuje dla studjujacych z krajów nie należących do UE oraz z nowych krajów członkowskich: Estonii, Litwy, Łotwy, Polski, Słowacji, Słowenii, Czech oraz Węgier. Jeśli należą Państwo do tej grupy, lecz chcieliby Państwo pracować mimo to większą ilość dni, niż przewiduje ustawa, powinni Państwo uzyskać zgodę urzędu d.s. obcokrajowców (Ausländerbehörde) oraz regionalnego Urzędu Pracy (Bundesagentur für Arbeit). W tym celu należy z reguły złożyć wniosek wypełniając formlularz, który otrzymają Państwo w odpowiednim wydziale Państwa miejscowego urzędu. Pierwszym miejscem, do którego warto się udać, poszukując pracy dorywczej odpowiedniej dla studentów jest Biuro Studenckiego Pośrednictwa Pracy (Studentische Arbeitsvermittlung e.V./ STAV). STAV prowadzi zarówno rejestr ofert pracy dla studentów, jak i poszukujących pracy studentów wraz z krótkim opisem ich umiejętności i zainteresowań. STAV pośredniczy w nawiązaniu kontaktu pomiędzy pracodawcą i studentem, którego profil (w zakresie umiejętności i zainteresowań) najbardziej pasuje do danej oferty pracy. Rejestracja w bazie danych STAV-u jest możliwa po uprzednim zameldowaniu się oraz wpisie do personalnej bazy danych. Prac dorywczych mogą Państwo poszukiwać oczywiście również na własną rękę. W tym przypadku warto zajrzeć do rubryk z ofertami pracy w regionalnych gazetach i czasopismach oraz w niezależnej gazecie studenckiej ad rem. Informacje o ofertach pracy znaleźć można ponadto na licznych tablicach ogłoszeń. Różne wydziały poszczególnych uczelni poszukują często studenckiej pomocy do realizacji drobnych zadań (studentische Hilfskraft). Prace dorywcze oferuje także Studentenwerk, głównie w stołówkach i sektorze żywieniowym. W Niemczech praktykowane jest często ubieganie się o pracę z własnej inicjatywy bez odniesienia do konkretnej oferty pracy (tzw. Initiativbewerbung).

Podczas ubiegania się o prace dorywcze jako wymóg formalny wystarczy często zakończona sukcesem rozmowa kwalifikacyjna, podczas gdy ubieganie się o miejsce praktyk lub pracę w pełnym wymiarze godzin wymaga formy pisemnej. Godny polecenia jest uprzedni kontakt telefoniczny w celu potwierdzenia o jakie stanowisko pracy można się ubiegać oraz jakie warunki powinien spełniać kandydat na to stanowisko.


Czas wolny i sport

Czas wolny „Po pracy przyjemność.“

Na końcu wyczerpującego dnia nauki oczekują Państwa zasłużony wypoczynek oraz możliwość rozwijania indywidualnych zainteresowań. Drezno wraz z okolicami ma w tym zakresie wiele do zaoferowania. Liczne kina o zróznicowanym charakterze zachęcają do zapoznania się z ich bogatym repertuarem. Wszystkie kina pokazują aktualne filmy, podczas gdy niewielkie kameralne kina programowe prezentują często interesujące niekomercyjne produkcje z różnych krajów. Spektrum oferty kinowej jest bardzo szerokie i sięga od filmu krótkometrażowego, poprzez tematyczne pokazy filmowe do produkcji aktualnych. Każde kino ma swój niepowtarzalny urok. Odwiedzając poszczególne kina mogą Państwo sami się o tym przekonać, odkrywając także własne ulubione kino.Nabycie korzystnych w cenie biletów możliwe jest w tzw. dni kina (Kinotage), podczas których wszystkim widzom przysługuje zniżka. Bilety mogą Państwo nabyć tradycyjnie w kasach kin przed projekcją filmu oraz w internecie, korzystając z serwisu przedsprzedaży poszczególnych kin (Kartenvorverkaufsservice). Aktualny program wszystkich drezdeńskich kin można znaleźć na stronach internetowych portalu kinowego „Kinoplanet” (Kinoportal „Kinoplanet“).

Szczególnymi punktami kulminacyjnymi są letnie pokazy filmów na wolnym powietrzu, organizowane także przez niektóre kina programowe. Do najbardziej znanych pokazów filmowych na wolnym powietrzu (Open-Air-Kino) należą Filmowe Noce nad Brzegiem Łaby („Filmnächte am Elbufer“). Na tle sławnej na całym świecie sylwetki drezdeńskiego Starego Miasta na brzegu Łaby prezentowane są filmy najróżniejszych gatunków dla około czterech tysięcy widzów w okresie od lipca do sierpnia. Drobne posiłki podczas projekcji serwuje gastronomia. Po nocach filmowych teren projekcji nad Łabą staje się dużą sceną muzyczną dla odbywających się na wolnym powietrzu koncertów (Open-Air-Konzerte).

Życie nocne Drezna jest żywe i bogate. Nie bez przyczyny określa się Drezno mianem stolicy klubów studenckich, mieszczących się także w wielu akademikach. Charakter poszczególnych klubów studenckich jest bardzo różnorodny: od małych kameralnych klubów z nastrojową muzyką, poprzez duże kluby z muzyką taneczną do bardzo zróżnicowanych indywidualnych lokali.

Obok klubów studenckich ulubioną okolicą umożliwiającą spędzenie ciekawego wieczoru jest drezdeńskie Nowe Miasto (Dresdner Neustadt) z licznymi barami, klubami, dyskotekami i restauracjami. Wprawdzie nie wszystkie lokale gwarantują ceny na studencką kieszeń, jednak przy odrobinie cierpliwości każdy znajdzie odpowiedni adres odpowiadający gustowi i objętości portfela. Klimat knajp, barów i klubów kształtuje się od kameralnego i nastrojowego do futurystycznego. Entuzjastów tańca czeka tu również wiele niespodzianek. Dobrą zabawę i udane imprezy gwarantują zarówno duże dyskoteki jak i małe kluby alternatywne. W miesiącach letnich do tańca, zabawy i odprężenia zapraszają specjalnie w tym celu uruchomione bary plażowe. Na uwagę zasługują także dyskoteki oferujące dodatkowe specjalne rozrywki i niespodzianki (tzw. Eventdiskotheken); regularnie świętować można np. na terenie pierwszego terminalu drezdeńskiego lotniska.

Każdego roku odbywa się w Dreźnie Święto Miejskie (Dresdner Stadtfest). W roku 2006 miasto obchodzi jubileusz 800-lecia swojego istnienia. Muzyka i kultura jazzowa celebrowana jest każdego roku podczas festiwalu Dixieland (Dixielandfestival) około 500 tysięcy fanów muzyki jazzowej odwiedza miasto oraz koncerty zespołów muzycznych z całego świata.Raz do roku Drezno zamienia się w wesołą i pełną temperamentu metropolę jazzu, rozprzestrzeniając w mieście uczucie radości życia.

Kolorowa Republika Nowego Miasta (Bunte Republik Neustadt) jest imprezą trwającą dwa dni na terenie dzielnicy Nowego Miasta, wyróżniającą się otwartym alternatywnym charakterem oraz wieloma aspektami interkulturalnymi.

Zgodnie z tradycją właściciele winnic z Drezna i okolic zaraz po winobraniu otwierają ich podwoje, umożliwiając ich zwiedzanie oraz degustację wina publiczności. Następnie odbywa się znane tradycyjne Święto Wina (Weinfest), podczas którego warto odwiedzić Miśnię (Meißen) i Radebeul.

Łąki nad Łabą między mostem o nazwie Niebieski Cud (Blaues Wunder) i pałacem w Pillnitz (Schloss Pillnitz) są natomiast sceną dla odbywającego się każdego roku pod koniec czerwca święta pod stokami nad Łabą (Elbhangfest). Regionalni kupcy i rzemieślnicy wykorzystują tę okazję do zaprezentowania publiczności swoich produktów. Program uroczystości uświetniają koncerty oraz inne imprezy towarzyszące. W trakcie tego święta okoliczne ulice zostają wykluczone z ruchu drogowego, co umożliwia obecnym gościom niczym nie zakłócone świętowanie i cieszenie się urokiem łabskich błoni.

Bardzo zróżnicowana jest oferta drezdeńskich muzeów. Drezdeńskie Państwowe Zbiory Dzieł Sztuki (Staatliche Kunstsammlungen Dresden) zapraszają do wizyty pełnej niezapomnianych odkryć.

Drezdeński Zwinger zachwyca swoim architektonicznym pięknem skrywając jednocześnie w swoich murach 5 muzeów: Salon Matematyczno-Fizyczny, Muzeum Wiedzy o Zwierzętach, imponujące Zbiory Porcelany, Zbrojownię i Galerię Malarską Starych Mistrzów. W Albertinum, budynku muzeum, mieszczącym się bezpośrednio przy tarasie Brühla (Brühlsche Terrasse) mieszczą się z kolei: Galeria Nowych Mistrzów oraz zbiory rzeźb.

Najbardziej bogate i pełne przepychu zbiory klejnotów, ozdób i kosztowności na terenie Europy znajdują się w drezdeńskim muzeum Grünes Gewölbe. Podziwiać tam można liczne wyroby jubilerskie i złotnicze, jak również cenne przedmioty z bursztynu, kości słoniowej oraz kunsztowne figury z brązu. Po długiej fazie prac restauracyjnych, podczas których wystawę zbiorów można było zwiedzać w Albetrinum, zbiory należące do Grünes Gewölbe powróciły na swoje pierwotne miejsce do Rezydencji Zamkowej w Dreźnie.

Godnych zwiedzenia jest także wiele innych muzeów Drezna. Szczególnie dobrą okazję poznania wszystkich muzeów stwarza odbywająca się co roku Letnia Noc Muzeów (Museumssommernacht). Bilet nabyty z tej okazji umożliwia wstęp do wszystkich biorących udział w tej imprezie muzeów oraz skorzystanie ze specjalnie w tym celu uruchomionych linii autobusowych kursujących na trasie pomiędzy tymi muzeami.

Zakres szerokiej oferty teatrów obejmuje teatr klasyczny, współczesny, amatorski oraz teatr lalkowy i kabaret. Koncerty, opery i balety, realizowane przez znaną na całym świecie operę Sempera, czyli Saksońską Operę Państwową (Semperoper/ Sächsische Staatsoper Dresden) gwarantują niezapomniane przeżycia kulturalne. Wieczory literackie odbywające się w wielu różnych obiektach na terenie Drezna wzbogacają dodatkowo ofertę kulturalną.

Sport

Obok korzystania z bogatej oferty kulturalnej warto także zainteresować się możliwościami aktywnego spędzania czasu, stanowiącymi doskonałą równowagę dla zajęć na studiach.

Oferta zajęć sportowych jest dostępna dla wszystkich studentów; mogą tu Państwo skorzystać np. z oferty kursów Uniwersyteckiego Centrum Sportowego (Universitätssportzentrums /USZ). Wybór pomiędzy sportem górskim, zdrowotnymi formami uprawiania sportu, pływaniem, grami sportowymi, kursami tańca, jak również sportami wodnymi i zimowymi należy wyłącznie do Państwa.

Godne uwagi i wypróbowania są także oferowane indywidualne zajęcia sportowe jak nauka jazdy na monocyklu oraz żonglowanie. Może odkryją Państwo przy tym nową dziedzinę sportu, która Państwa zafascynuje?

Uczestnictwo w takich zajęciach przyczynia się nie tylko do utrzymania lub poprawy Państwa zdrowia i kondycji, lecz jest również doskonałą okazją do nawiązania nowych kontaktów i przeżycia wielu radosnych chwil, będąc doskonałym urozmaiceniem w stosunku do zajęć na uczelni. Symboliczność opłaty za możliwość skorzystania z tej bogatej oferty dodatkowo zwiększa jej atrakcyjność. Takie korzystne warunki są możliwe dzięki zaangażowaniu i sportowej pasji trenerów, z których wieloletniego doświadczenia, kompetentnej opieki i pedagogiczno-sportowych kwalifikcji mogą Państwo korzystać.

W celu skorzystania z oferty kursów Uniwersyteckiego Centrum Sportowego należy zapisać się na wybrane zajęcia, w kórych chcieliby Państwo uczestniczyć. Zapisy (Einschreibung) na poszczególne kursy odbywają się zawsze podczas pierwszego tygodnia danego semestru w halach sportowych na ulicy Nöthnitzer Straße. Przy wejściu do kompleksu sportowego znajdą Państwo spis miejsc, w których można zapisać się na wybrany kurs. Przed zapisem na wybrane zajęcia należy nabyć przy jednej z kas legtymację sportową (Sportaisweis), którą należy uzupełnić o Państwa dane oraz zdjęcie paszportowe. Otrzymanie tej legitymacji jest możliwe dopiero po przedłożeniu Państwa legitymacji studenckiej. Po zapisie na wybrane zajęcia sportowe należy wnieść opłatę za uczestnictwo w kursie przy jednej z kas, mieszczących się na miejscu. Zapis na zajęcia oraz uiszczenie opłaty, potwierdza stempel na Państwa legitymacji sportowej.

Doświadczenie poprzednich lat pokazuje, że niektóre zajęcia i dyscypliny sportowe cieszą się szczególną popularnością, co sprawia, że liczba zainteresowanych udziałem w zajęciach znacznie przewyższa limit miejsc na danym kursie. Dlatego warto być na miejscu zapisów na zajęcia już 2-3 godziny przed ich rozpoczęciem, by zwiększyć swoje szanse na uzyskanie miejsca na wybranym kursie.


Nawiązywanie kontaktów w grupach i organizacjach studenckich

W szkołach wyższych znajdą Państwo przedstawione już bliżej inicjatywy, jak np. faranto i inicjatywa Erasmusa, u których mogą Państwo szukać wsparcia podczas planownia oraz trwania studiów. Ponadto istnieją inicjatywy i stowarzyszenia o szerokim polu działania, zajmujące się różną tematyką. Poniższy fragment przybliży Państwu działalność grup, inicjatyw i stowarzyszeń wyłącznie studenckich.

Studenckie grupy i stowarzyszenia stwarzają doskonałą możliwość nawiązania nowych kontaktów oraz pogłębiania zainteresowań i uprawiania hobby. Co dokładnie kryje się za określeniem stowarzyszenie mogą Państwo sprawdzić w tekście „Pierwsze dni w miejscu studiów”. Poszczególne inicjatywy i stowarzyszenia posiadają różne pola działania, stwarzając Państwu możliwości współpracy zarówno w sprawach organizacyjnych, jak i podczas realizacji pomysłów i projektów. Odpowiedniego partnera mogą Państwo szukać wśród stowarzyszeń sportowych, muzycznych, w grupach artystycznych, jak również stowarzyszeniach, zajmujących się tematyką dziennikarską, ekonomiczno-gospodarczą, polityczną i inną. Wśród działających na terenie Drezna grup można wymienić m.in. chóry, grupy taneczne i orkiestrę, koło zainteresowań turystyką (Tourismus Interessen Kreis), grupa użytkowników LINUX w Dreźnie (LINUX User-Group Dresden) oraz Amnesty International Dresden. Członkiem każdego stowarzyszenia można się stać z reguły po opłaceniu składki członkowskiej.

Jedynego w swoim rodzaju nastroju doświadczą Państwo na stadionach drezdeńskich klubów sportowych. Do klubów przyciągających szczególnie wielu widzów należą klub piłki nożnej 1. FC Dynamo Dresden, drużyna hokeju na lodzie Dresdner Eislöwen oraz Drużyna Futbolu Amerykańskiego (American Football Mannschaft) Dresden Monarchs.

Najłatwiej można nawiązać kontakty poprzez aktywne członkowstwo w stowarzyszeniach, działalność w klubach i inicjatywach oraz poprzez uczęszczanie na kursy sportowe Uniwersyteckiego Centrum Sportowego. Kontakt z innymi studentami znaleźć można często także w klubach studenckich.

Inicjatywa Erasmusa w Dreźnie (Erasmus-Initiative Dresden) posiada ponadto wiele propozycji umożliwiających nawiązywanie kontaktów pomiędzy studującymi, jak np. wieczory tematyczne, poświęcone m. in. prezentacji poszczególnych krajów oraz wspólne wycieczki.

Głównym zadaniem Inicjatywy Erasmusa jest wspieranie nawiązywania i pielęgnacji kontaktów między studentami z Niemiec i innych krajów. Okazją do poznania wielu przyjaciół mogą tu być np. regularnie odbywające się spotkania, tzw. Stammtischabende lub Erasmus Stammtisch.

Godne polecenia są także inne imprezy, uroczystości i spotkania (jak np. imprezy inauguracyjne, party, debaty), organizowane przez poszczególne wydziały. Po krótkim czasie zaadoptowania się w nowym miejscu stwierdzą Państwo szybko, że przy odrobinie zaangażownia samotność na pewno nikomu nie grozi.