Pl Pierwsze dni w miejscu studiów

Aus Study in Dresden

Pierwsze pytania po przyjeździe

Po uzyskaniu informacji o otrzymaniu miejsca studiów i pomyślnym załatwieniu wstępnych formalności, związanych z przyjazdem do Niemiec, czekają na Państwa inne interesujące wyzwania, niezależnie od tego, czy zdecydowali się Państwo na jednolite studia magisterskie czy studia częściowe. Do często zadawanych na tym etapie pytań należą m.in. pytania dotyczące orientacji i poruszania się w nowym miejscu oraz różnego rodzaju formalności, związanych np. z uzyskaniem legitymacji studenckiej. Informacje znajdujące się poniżej dostarczą Państwu odpowiedzi na najważniejsze pytania, dotyczące efektywnego planowania pierwszych dni studiów w nowym miejscu.

Zapewnienie mieszkania

Zaraz po przyjeździe do Drezna, Zittau (Żytawy) lub Görlitz (Zgorzelca) z pewnością bedą Państwo chcieli udać się do swojego pokoju. Jeśli otrzymali Państwo poprzez Studentenwerk Dresden miejsce w domu studenckim (Wohnheimplatz), polecamy udanie się bezpośrednio po przyjeździe do Studentenwerku i zgłoszenie się u pracownika w dziale mieszkaniowym (Abteilung Wohnen).

Prosimy pamiętać o zachowaniu przy tym ustalonych godzin przyjęć, o których zostaną Państwo poinformowani. Wszelkie informacje kontaktowe znajdą Państwo w liście lub mailu, informującym o przyznaniu miejsca w domu studenckim, jeśli oczywiście Państwo o takie miejsce się ubiegali.

W Studentenwerku mogą Państwo wybrać pokój z puli miejsc zarezerwowanych specjalnie dla studentów zagranicznych. Pracownicy Studentenwerku dołożą wszelkich starań, by zostały uwzględnione możliwie wszystkie Państwa życzenia odnośnie mieszkania. Przypominamy konieczność wzięcia ze sobą Państwa paszportu, zaświadczenia o przyjęciu na studia oraz kaucji, o której wysokości zostali Państwo poinformowani w piśmie stwierdzającym przyznanie miejsca w domu studenckim.

Prosimy mieć na uwadze, że w akademikach nie ma pościeli, ręczników ani sprzętu kuchennego. Bezpośrednio po przyjeździe mogą Państwo jednak nabyć w. wym. niezbędne wyposażenie w Studentenwerku Dresden po korzystnej cenie (Starterkits „Schlafen“ i „Wohnen”). Jeśli nie ubiegali się Państwo o miejsce w akademiku, a chcieliby Państwo tę zaległość nadrobić, mają Państwo taką możliwość, składając odpowiedni wniosek do Studentenwerku. Wówczas mają Państwo szansę otrzymania pokoju w terminie nieco późniejszym.

Do tego czasu muszą Państwo zapewnić sobie inne miejsce tymczasowego zamieszkania, np. w korzystnych cenowo schroniskach lub domach gościnnych.

Dział Współpracy Międzynarodowej (Akademisches Auslandsamt) i Urząd Meldunkowy (Einwohnermeldeamt)

Kolejnym ważnym krokiem jest udanie się do Działu Współpracy Międzynarodowej, odpowiedzialnego za opiekę nad studentami zagranicznymi oraz za międzynarodowe kooperacje z innymi uczelniami (Akademisches Auslandsamt/ AAA) przy Państwa szkole wyższej.

Otrzymają tam Państwo formularz meldunkowy oraz formularz dotyczący opłaty składki semestralnej (Semesterbeitrag). Opłacenie tej składki jest warunkiem uzyskania imatrykulacji. W semestrze zimowym 2005/2006 wysokość składki semestralnej wynosiła na uniwersytecie Technische Universität/ TU Dresden 136 EUR (z tego 90 EUR na bilet semestralny, 44 EUR jako opłata dla Studentenwerku oraz 2 EUR dla Rady Studenckiej Uniwersytetu). Wysokość opłaty semestralnej może być różna na poszczególnych uczelniach.

Kolejnym miejscem, do którego należy się udać, jest Urząd Meldunkowy (Einwohnermeldeamt), w którym należy zameldować się pod swoim nowym adresem.

Warto w tym celu sprawdzić godziny przyjęć poszczególnych wydziałów meldunkowych (Meldestellen) oraz biur d.s. obywatelskich (Bürgerbüros), znajdujących się możliwie w pobliżu Państwa miejsca zamieszkania. Zameldowanie się w Dreźnie musi nastąpić najpóźniej 2 tygodnie po Państwa przyjeździe do miasta. Warto jednak załatwić tę formalność jak najszybciej, jako że dowód zameldowania (Anmeldebestätigung) będzie Państwu potrzebny także podczas otwarcia konta bankowego w Niemczech. Do celów meldunkowych będą Państwo potrzebować paszport oraz kopię lub oryginał Państwa umowy najmu (Mietvertrag). Następnie otrzymają Państwo w urzędzie meldunkowym formularz, po którego wypełneiniu uzyskają Państwo dowód zameldowania.

Założenie konta bankowego

Kolejnym krokiem jest udanie się do banku lub kasy oszczędnościowej (Bank oder Sparkasse) w celu otworzenia konta. Większość banków i kas oferuje studentom bezpłatne prowadzenie ich kont. Niewątpliwie jest to oferta, z której warto skorzystać. W tym celu także powinni Państwo wziąć ze sobą paszport, dowód zameldowania oraz potwierdzenie przyjęcia na studia.

Po założeniu konta należy opłacić składkę semestralną za pomocą formularza otrzymanego w Dziale Współpracy Międzynarodowej (Akademisches Auslandsamt) przy Państwa uczelni. Dowód wpłaty należy następnie przedstawić w w. wym. Dziale Współpracy Międzynarodowej.

Ważne jest ponadto wpłacenie odpowiedniej sumy na nowo otwarte konto, ponieważ będą z niego odpisywane miesięczne składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz czynsz za akademik. W bankach i kasach oszczędnościowych mogą Państwo także wymieniać pieniądze z obcej waluty na euro.

Zawarcie ubezpieczenia zdrowotnego

Następnym krokiem jest udanie się do oddziału kasy chorych (Krankenkasse). Studenci pochodzący z UE otrzymują z reguły jeszcze w swoim kraju zaświadczenie o posiadaniu ubezpieczenia, nazywanego w skrócie E 128 lub E 111, które jest uznane w Niemczech. Z tymi zaświadczeniami należy zgłosić się w kasie chorych Allgemeine Ortskrankenkasse (AOK) lub Techniker Krankenkasse (TK). Tam otrzymają Państwo poświadczenie posiadania ubezpieczenia zdrowotnego, które należy przedstawić w Dziale Współpracy Międzynarodowej (Akademisches Auslandsamt).

Studenci nie pochodzący z krajów UE muszą natomiast sami zatroszczyć się o państwowe ubezpieczenie zdrowotne (gesetzliche Krankenversicherung). W tym celu należy również wziąć ze sobą paszport i zaświadczenie o przyznaniu miejsca studiów.

Jeśli życzą sobie Państwo, żeby Państwa miesięczne składki do kasy chorych zostały automatycznie odpisywane z rachunku bankowego, powinni mieć Państwo także informacje na temat Państwa nowo otwartego konta bankowego. Wysokość skladki ubezpieczenia zdrowotnego w w przypadku państwowych kas chorych jest zbliżona i wynosi około 55 euro miesięcznie.

Po zawarciu ubezpieczenia otrzymają Państwo zaświadczenie, które należy przedłożyć w Dziale Współpracy Międzynarodowej (Akademisches Auslandsamt) w Państwa uczelni. Szczególne warunki obowiązują studentów, którzy ukończyli 30 rok życia. Osoby te muszą ubezpieczać się w Niemczech prywatnie. Ważne jest zawarcie właściwego ubezpieczenia – w tym przypadku prywatnego pełnego ubezpieczenia zdrowotnego dla studentów („private Krankenvollversicherung für Studenten“). W Dreźnie takie ubezpieczenie oferują dwie prywatne kasy chorych: Deutsche Krankenversicherung AG oraz AXA Colonia, Generalvertretung Weber & Partner.

Kolejne adresy kontaktowe

Po załatwieniu w. wym. formalności należy ponownie udać się do Działu Współpracy Międzynarodowej (Akademisches Auslandsamt). Tam należy złożyć wypełniony formularz meldunkowy, zaświadczenie o opłaceniu składki semestralnej oraz zaświadczenie o posiadaniu ubezpieczenia zdrowotnego. Kilka dni po złożeniu tych dokumentów otrzymają Państwo zaświadczenie o imatrykulacji oraz Państwa legitymację studencką.

Legitymacja ta jest jednocześnie biletem semestralnym na tramwaj, autobus oraz szybką kolej miejską na terenie Drezna i okolic. Planując wycieczkę poza granice miasta polecamy zasięgnięcie informacji na temat obszaru na jakim obowiązuje ważność biletu semestralnego (Gültigkeitsbereich des Semestertickets). Legitymacja studencka będzie Państwu ponadto potrzebna w celu zameldowania się w bibliotekach uczelni wyższych oraz otrzymania tzw. czipowego „klucza stołówkowego” – Emeal, za pomocą którego będą mogli Państwo opłacać posiłki. W wielu przypadkach legitymacja studencka upoważnia także do uzyskania licznych zniżek.

Kolejne kroki należy ponownie skierować do Studentenwerku w celu przedłożenia zaświadczenia o imatrykulacji w dziale mieszkaniowym (Abteilung Wohnen). Formalności tej należy dopełniać na początku każdego semestru w celu potwierdzenia prawa do mieszkania w domu studenckim. Ponadto należy udzielić informacji na temat Państwa numeru konta bankowego oraz upoważnić Studentenwerk do comiesięcznego odpisywania od Państwa rachunku opłaty za mieszkanie w akademiku.

Następnie mają Państwo obowiązek zgłoszenia się w Urzędzie d.s. Obcokrajowców (Ausländerbehörde), aby otrzymać pozwolenie na pobyt (Aufenthaltserlaubnis) – jeśli nie są Państwo obywatelami UE, lub zaświadczenie o prawie do swobodnego poruszania się na terenie UE (Freizügigkeitsbescheinigung) – jeśli są Państwo obywatelami państw członkowskich UE. Dopełnienie tej formalności obowiązuje wszystkich obcokrajowców, przebywających na terenie Niemiec dłużej niż 3 miesiące, dlatego wizyta w tym urzędzie powinna mieć miejsce w jak najkrótszym czasie od momentu Państwa przyjazdu do Niemiec. W Urzędzie d.s. Obcokrajowców (Ausländerbehörde) będą od Państwa wymagane następujące dokumenty:

  • wypełniony formularz wnioskowy (Antragsformular), który otrzymają Państwo na miejscu lub w Dziale Współpracy Międzynarodowej (Akademisches Auslandsamt.)
  • Paszport
  • Wiza (jeśli zachodzi obowiązek jej posiadania)
  • Zaświadczenie o otrzymaniu miejsca studiów (Zulassungsbescheid)
  • Zaświadczenie o imatrykulacji (Immatrikulationsbescheinigung)
  • Kopię umowy najmu (Mietvertrag)
  • Kopię zaświadczenia o zameldowaniu z Urzędu Meldunkowego
  • Kopię saświadczenie o posiadaniu ubezpieczenia zdrowotnego (Krankenversicherung)
  • Zaświadczenie o sposobie finansowania studiów (Finanzierungsnachweis)

Ponadto należy zadbać o to, żeby mieć wystarczającą sumę pieniędzy na dokonanie wszelkich opłat.

Wszystkie ważne adresy kontaktowe zebraliśmy dla Państwa na liście kontrolnej, której wydruk może służyć sprawniejszemu planowaniu i lepszej orientacji, podczas załatwiania w. wym. spraw.

Publiczna komunikacja miejska na terenie Drezna

Przemieszczając się po terenie Drezna między poszczególnymi instytucjami podczas dopełniania formalności z pewnością będą Państwo chcieli niejednokrotnie skorzystać z publicznej komunikacji miejskiej. Rozwiązanie takie jest zresztą bardzo korzystnym wariantem, jako że Państwa legitymacja studencka jest jednocześnie biletem semestralnym na tramwaj, autobus oraz określone linie komunikacji miejskiej. W Dreźnie uruchomionych jest przez Drezdeńskie Zakłady Komunikacji Miejskiej (Dresdner Verkehrsbetriebe/ DVB) dwanaście linii tramwajowych i liczne linie autobusowe. Również kolej wisząca, naziemna kolejka linowa i kursujące po Łabie promy są zarządzane przez zakłady DVB.

Wszystkie dworce oraz lotnisko w Dreźnie leżą w zasięgu sieci komunikacyjnej publicznej komunikacji miejskiej. Przed Państwa przyjazdem mogą Państwo zasięgnąć w internecie informacji odnośnie optymalnych połączeń z danego dworca do docelowego miejsca Państwa podróży oraz map i rozkładów jazdy. Na podstawie tych rozkładów lub na miejscu podczas rozmowy z pracownikami punktów serwisowych (Servicepoints) mogą Państwo zasięgnąć informacji na temat optymalnych połączeń komunikacyjnych pomiędzy wybranymi przez Państwo celami. Ponadto znajdą Państwo rozkłady jazdy tradycyjnie na przystankach lub na stronach internetowych.

Bilet semestralny upoważnia Państwo także do korzystania z regionalej komunikacji autobusowej Związku Przedsiębiorstw Komunikacyjnych Górnej Łaby (Verkehrsverbund Oberelbe/ VVO) oraz niektórych linii szybkiej kolei miejskiej Niemieckich Linii Kolejowych (Deutsche Bahn). Jedną z tych linii jest tzw. Airportshuttle, kursujący pomiędzy portem lotniczym i poszczególnymi dworcami na terenie Drezna. Obok tego połączenia znajduje się na obszarze obowiązywania ważności biletu semestralnego jeszcze kilka innych linii szybkiej komunikacji miejskiej na terenie Drezna i okolic (Gültigkeitsbereich des Semestertickets). W Zittau (Żytawie) i Görlitz (Zgorzelcu) nie ma biletu semestralnego dla studentów, ponieważ większość instytucji jest łatwo osiągalnych także pieszo.

W Dreźnie, Zittau (Żytawie) und Görlitz (Zgorzelcu) można dojsć do wielu celów na piechotę lub dojechać do nich rowerem. Szczególnie gdy dopisuje pogoda warto opuścić główne ulice i skorzystać ze spokojniejszych i urokliwych małych uliczek, parków lub ścieżek dla pieszych np. nad Łabą.

Zachęcamy Państwa do odkrywania nowych dróg i pełnych uroku zakątków Drezna. W tym celu może się Państwu okazać pomocną przygotowana specjalnie dla Państwa mapa miasta z zaznaczonymi najważniejszymi miejscami i celami w Dreźnie, której plik mogą Państwo pobrać tutaj.

W internecie znajdą Państwo ponadto różne warianty wirtualnych planów miasta (Online-Stadtplänen), które umożliwiają także poszukwanie konkretnych adresów.

Oferty pomocy na okres pobytu studyjnego

W różnych miejscach tej strony internetowej zostały już omówione oferty pomocy poszczególnych partnerów i instytucji. Większość tych instytucji oferuje pomoc podczas przygotowywania i trwania studiów.

Rozróżniać tu można pomiędzy instytucjami, stowarzyszeniami i inicjatywami. Instytucje posiadają określony profil zadań, które wykonują osoby zatrudnione przez te instytucje. Do instytucji należą m.in. wszystkie Działy Współpracy Międzynarodowej (Akademische Auslandsämter), Studentenwerk, Urzędy d.s. Obcokrajowców (Ausländerbehörde), pełnomocnicy d.s. obcokrajowców (die Ausländerbeauftragten) oraz wszystkie organizacje, pracujące na zlecenie rządu kraju związkowego lub miasta Drezna.

Działy Współpracy Międzynarodowej (Akademische Auslandsämter) poszczególnych uczelni oferują np. programy tutorskie oraz różnorodne zajęcia, spotkania, imprezy oraz ciekawe i korzystne w cenie wycieczki. Informacje na temat tych ofert znajdą Państwo na miejscu w w.wym. instytucjach.

Studentenwerk oferuje Państwu program FiF (FiF-Programm, umożliwiający nawiązanie kontaktu z niemieckimi rodzinami w celu wymiany doświadczeń językowych i kulturowych.

Mianem stowarzyszenia określa się grupę, którą łączy wspólne działanie na rzecz osiągnięcia określonych celów lub dbałość o wspólne interesy. Stowarzyszenie działające na terenie Niemiec musi posiadać statut, w którym widnieją cele stowarzyszenia, ich przewodniczący oraz wpis do ewidencji stowarzyszeń. Na istnienie w wykazie stowarzyszeń wskazuje umieszczony po nazwie stowarzyszenia skrót „e.V.”, który oznacza w jęz. niem. „eingetragener Verein“, czyli „stowarzyszenie zarejestrowane”.

Być może słyszeli juz Państwo o tym, że Niemcy kochają swoje stowarzyszenia. Nawet jeśli to określenie jest nieco przesadzone, to prawdą jest, że w Niemczech znajduje się nieskończenie wiele najróżniejszych stowarzyszeń. Stowarzyszenia te są częścią niemieckiej kultury, a ich treści sięgają od sposobów spędzania wolnego czasu do różnych form zaangażowania obywatelskiego w wielu dziedzinach. Do najbardziej znanych i lubianych należą stowarzyszenia sportowe i muzyczne, ale także stowarzyszenia, które zajmują się tematyką interkulturalną i inną są bardzo liczne.

Bogactwo struktury stowarzyszeń i różnorodność ich celów umożliwia każdemu znalezienie stowarzyszenia odpowiadającego jego indywidualnym zainteresowaniom, które można w ten sposób dzielić z innymi entuzjastami, mając okazję nawiązania nowych kontaktów i przyjaźni. Jednocześnie mają Państwo okazję poznać fragment niemieckiej tradycji, dotyczącej organizacji życia stowarzyszenia oraz poczucia wspólnoty jego członków. Wiele stowarzyszeń oferuje imprezy, wykłady, występy, warsztaty itd., w których mogą uczestniczyć także osoby nie będące ich członkami.

Ponadto istnieją dobrowolnie tworzone inicjatywy, których działalność jest poświęcona tematyce interkulturalnej. Ważnymi dla Państwa są z pewnością inicjatywy działające w ramach szkół wyższych, jak np. Inicjatywa Erasmusa (Erasmus-Initiative), która organizuje wieczorki tematyczne poświęcone poszczególnym krajom oraz imprezy i wycieczki, pomagając jednocześnie w nawiązywaniu nowych kontaktów oraz adaptacji w nowym środowisku.

W tym miejscu należy wymienić także program pt. Linkpartner-Programm. Program ten umożliwia nawiązanie kontaktów z niemieckimi studentami jeszcze przed przyjazdem do Niemiec oraz wymianę doświadczeń oraz uzyskania cennych i praktycznych informacji „z pierwszej ręki”.

Podsumowując należy podkreślić, że członkowie stowarzyszeń, bądź współpracownicy poszczególnych instytucji w każdym czasie będą służyć pomocą oraz chętnie udzielą niezbędnych informacji. Dlatego szczególnie zachęcamy do odwiedzania stron internetowych różnych instytucji i stowarzyszeń w celu zasięgnięcia informacji na temat ich celów działania i ofert.

Z pewnością znajdą Państwo wiele różnorodnych ofert, dotyczących wsparcia podczas przygotowywania, planowania oraz organizacji studiów oraz życia studenckiego. W miejscowościach studenckich Dresden, Zittau i Görlitz nie zostaną Państwo pozostawieni sami sobie; zbyt wiele jest tu inicjatyw, stowarzyszeń oraz organizacji, które za ważne zadanie przyjęły sobie udzielanie pomocnego i przyjacielskiego wsparcia studentom zagranicznym.

 
Diese Seite wurde zuletzt am 28. April 2009 um 12:25 Uhr bearbeitet.